Arbetsplatsen

Miljö & ergonomi - Vad är det?

Vi skulle beskriva det som kunskapen och modet att själv anpassa sin miljö och omgivning för att effektivast bevara och främja vårt mentala och fysiska välmående.
Många av oss, antingen står eller sitter ner under långa perioder i arbetet och då är det viktigt att kunna avlasta sitt främsta arbetsredskap. Nämligen du själv och dina kollegor.
Med ergonomiskt anpassade möbler, menar vi att du är en bättre version av dig själv oavsett om du titulerar dig som tandläkare, tatuerare, frisör, vårdpersonal eller administratör.

Som egen arbetsgivare kan du med enkla medel, investera i en arbetsmiljö för presterande friska medarbetare och nöjda återkommande kunder.