Desinfektion

Desinfektion är en process eller metod som används för att eliminera eller reducera skadliga mikroorganismer, som bakterier, virus och svampar, från olika ytor eller objekt. Syftet med desinfektion är att förhindra spridning av sjukdomar och bevara hygien genom att döda eller inaktivera potentiellt skadliga patogener. Det kan utföras genom användning av kemikalier, värme eller andra metoder och är en viktig del av hälso- och sjukvård, livsmedelsindustrin och allmän rengöring för att säkerställa en sund och säker miljö.