Kontormax kampanjbilder handskar2.jpg

Användningsområden Vinylhandskar
 1. Livsmedelshantering: Vinylhandskar används ofta inom livsmedelsindustrin, inklusive restauranger, kaféer, livsmedelsbutiker och cateringtjänster. De används vid hantering av matvaror, beredning av livsmedel och servering för att minska kontaminering och upprätthålla hygien.
 2. Städning och underhåll: Vinylhandskar är användbara vid rengöring och underhållsarbete. De skyddar händerna mot rengöringskemikalier, smuts, och andra potentiellt skadliga ämnen.
 3. Skönhet och kosmetik: Vinylhandskar används inom skönhetsindustrin, inklusive frisörer, nagelsalonger och kosmetiska behandlingar. De skyddar både personalen och kunderna från eventuella smittämnen eller kemikalier.
 4. Hushållsarbete: Vinylhandskar kan användas vid en mängd olika hushållsarbete, inklusive diskning, trädgårdsarbete, och rengöring. De kan skydda händerna från användning av starka rengöringsmedel och andra ämnen som kan vara skadliga eller irriterande.
 5. Enklare medicinska procedurer: Inom vissa icke-kritiska medicinska miljöer, som vid patientomsorg eller diagnostiska tester, kan vinylhandskar användas för att skapa en hygienisk barriär och minska risken för kontamination.
 6. Sjukvård i hemmet: Vinylhandskar kan användas vid sjukvård i hemmet, såsom vid första hjälpen, sårskötsel, och administrering av mediciner. De kan hjälpa till att minska risken för överföring av smittämnen mellan vårdgivare och patienter.

Det är viktigt att notera att vinylhandskar inte erbjuder samma nivå av kemikaliebeständighet eller punkteringsmotstånd som nitril- eller latexhandskar. De är mer lämpade för kortvariga uppgifter och situationer där mer grundläggande skydd är tillräckligt.

Fördelar med vinylhandskar:
 1. Kostnadseffektiva: Vinylhandskar är oftast mer prisvärda än nitril- och latexhandskar, vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ, särskilt vid stora volymer eller för engångsbruk.
 2. Mjuka och bekväma: Vinylhandskar är kända för sin mjukhet och komfort. De är lätta att ta på och har en behaglig passform, vilket gör dem mer bekväma att använda under längre perioder.
 3. Allergivänliga: Vinylhandskar är en allergivänligare alternativ till latexhandskar. De kan användas av personer med latexallergi utan att orsaka allergiska reaktioner.
 4. Godtåliga mot fett och oljor: Vinylhandskar erbjuder godtålighet mot fett och oljor, vilket gör dem lämpliga för användning inom livsmedelsindustrin där hantering av oljiga eller fetthaltiga material är vanligt.
Nackdelar med vinylhandskar:
 1. Mindre motståndskraftiga: Vinylhandskar är mindre motståndskraftiga mot punktering och kemikalier jämfört med nitril- och latexhandskar. De kan vara mindre lämpliga för uppgifter som kräver högre skyddsnivåer.
 2. Mindre elastiska: Vinylhandskar är inte lika elastiska som nitril- och latexhandskar, vilket kan påverka rörlighet och fingerfärdighet vid mer detaljerade arbetsuppgifter.
 3. Lägre tålighet: Vinylhandskar kan vara mer benägna att spricka eller slitas vid frekvent användning eller i krävande arbetsmiljöer, vilket kan kräva att handskar byts ut oftare.
 4. Mindre miljövänliga: Vinylhandskar är tillverkade av PVC, vilket har en högre miljöpåverkan jämfört med andra material. Om miljöaspekter är viktiga för dig, kan alternativ som nitrilhandskar vara mer hållbara.
Precis vad vi behöver - ta mig till vinylhandskarna!

Kontormax kampanjbilder handskar.jpg

Användningsområden Nitrilhandskar
 1. Hälso- och sjukvård: Nitrilhandskar används allmänt inom hälso- och sjukvården, såsom på sjukhus, kliniker och tandläkarpraktiker. De används vid undersökningar, medicinska procedurer, operationer och hantering av patientmaterial. Nitrilhandskar erbjuder en effektiv barriär mot smittämnen och skyddar både vårdpersonal och patienter.
 2. Laboratoriearbete: Inom laboratoriemiljöer används nitrilhandskar för att skydda forskare och tekniker mot potentiellt farliga kemikalier, biologiska prover och mikroorganismer. De ger en stark barriär och motståndskraft mot många kemikalier och ämnen som kan finnas i laboratoriemiljöer.
 3. Livsmedelsindustrin: Nitrilhandskar används ofta inom livsmedelsindustrin, inklusive restauranger, livsmedelsproduktion och -hantering. De används vid beredning av livsmedel, hantering av råvaror och kontakt med livsmedelsprodukter. Nitrilhandskar ger en pålitlig skyddsnivå och är resistent mot fett, oljor och vissa kemikalier som kan förekomma inom livsmedelsmiljöer.
 4. Industriella miljöer: Nitrilhandskar är populära inom olika industriella sektorer, såsom tillverkning, konstruktion och bilindustrin. De används vid hantering av verktyg, maskiner och kemikalier. Nitrilhandskar ger bra skydd mot skärskador, kemikalier och slitage i krävande arbetsmiljöer.
 5. Tattoo- och piercingstudios: Inom tatuerings- och piercingindustrin används nitrilhandskar på grund av deras allergivänliga egenskaper och skydd mot kroppsvätskor och smittämnen. De ger en säker arbetsmiljö för både konstnärer och kunder.

Det är viktigt att välja rätt storlek och kvalitet på nitrilhandskar för att säkerställa optimalt skydd och komfort. Dessutom bör du följa branschspecifika riktlinjer och rekommendationer för användning av nitrilhandskar inom ditt specifika område.

Fördelar med nitrilhandskar:
 1. Utmärkt kemikaliebeständighet: Nitrilhandskar erbjuder en hög nivå av kemikaliebeständighet, vilket gör dem lämpliga för hantering av kemikalier, lösningsmedel och andra potentiellt farliga ämnen. De ger en pålitlig barriär mot läckage och skyddar händerna mot korrosiva ämnen.
 2. Hög punkterings- och rivhållfasthet: Nitrilhandskar är mycket tåliga och motstår punktering och rivning jämfört med andra typer av engångshandskar, till exempel vinyl och latex. Detta gör dem lämpliga för arbetsuppgifter som involverar hantering av vassa föremål eller skarpa kanter.
 3. Allergivänliga: Nitrilhandskar är i allmänhet hypoallergena och ett bra alternativ för personer med latexallergi eller känslighet mot latex. De minskar risken för allergiska reaktioner och hudirritation.
 4. Bra passform och fingerfärdighet: Nitrilhandskar erbjuder vanligtvis en bra passform och fingerfärdighet, vilket möjliggör bekväm användning och god kontroll över verktyg och objekt. De är mjuka och flexibla, vilket underlättar rörlighet och precision i arbetsuppgifter.
 5. Bred användning inom olika branscher: Nitrilhandskar används inom olika branscher och sektorer, inklusive hälso- och sjukvård, laboratorier, livsmedelsindustri, industriella miljöer, rengöring och mycket mer. Deras mångsidighet gör dem till ett populärt val för olika behov.
Nackdelar med nitrilhandskar:
 1. Kostnad: Nitrilhandskar kan vara något dyrare än andra typer av engångshandskar, till exempel vinylhandskar. Kostnaden kan vara en faktor att överväga vid stora volymer eller budgetbegränsningar.
 2. Begränsad motståndskraft mot vissa kemikalier: Medan nitrilhandskar erbjuder generellt god kemikaliebeständighet, kan de vara mindre motståndskraftiga mot vissa specifika kemikalier än andra material som neopren eller butylgummi. Vid hantering av särskilda kemikalier bör kompatibilitet kontrolleras för att säkerställa lämpligt skydd.

Det är viktigt att välja handskar baserat på specifika behov och användningsområden. Nitrilhandskar är generellt sett ett pålitligt val för uppgifter som kräver hög kemikaliebeständighet, punkteringsmotstånd och allergivänlighet.

Perfekt match - ta mig till nitrilhandskarna!

Kontormax kampanjbilder handskar3.jpg

Användningsområden Hybridhandskar
 1. Hälso- och sjukvård: Hybridhandskar kan användas inom olika områden inom hälso- och sjukvården, inklusive kliniker, tandläkarpraktiker och vårdhem. De ger ett bra skydd mot smittämnen och kemikalier och används vid undersökningar, medicinska procedurer och patientvård.
 2. Laboratoriearbete: Hybridhandskar är lämpliga för användning inom laboratoriemiljöer där det krävs skydd mot kemikalier, biologiska prover och mikroorganismer. De erbjuder en kombination av kemikaliebeständighet och smittskydd.
 3. Livsmedelsindustrin: Hybridhandskar kan användas inom livsmedelsindustrin för livsmedelshantering, beredning och servering. De ger en barriär mot fett, oljor och andra föroreningar som kan finnas i livsmedelsmiljöer.
 4. Industriella miljöer: Hybridhandskar kan användas inom olika industriella sektorer där det krävs skydd mot kemikalier, oljor, smuts och slitage. De är lämpliga för användning vid hantering av verktyg, maskiner och material i krävande arbetsmiljöer.
 5. Allmänt bruk: Hybridhandskar kan också användas för allmänt bruk i hushållet, rengöring, trädgårdsarbete och andra situationer där ett grundläggande skydd behövs.

Hybridhandskar erbjuder vanligtvis en kombination av egenskaper från både nitril- och vinylhandskar, till exempel smidighet, motståndskraft mot vissa kemikalier och komfort. Det är viktigt att följa branschspecifika riktlinjer och rekommendationer för att säkerställa korrekt användning av hybridhandskar inom ditt specifika område.

Fördelar med hybridhandskar:
 1. Allergivänliga: Precis som nitrilhandskar är hybridhandskar i allmänhet latexfria och därmed allergivänliga. Det gör dem till ett bra alternativ för personer med latexallergi eller känslighet mot latex.
 2. Bra kemikaliebeständighet: Hybridhandskar erbjuder en god kemikaliebeständighet och kan skydda mot olika typer av kemikalier och lösningsmedel. De är lämpliga för användning i miljöer där det finns risk för exponering för kemikalier.
 3. Mjuka och bekväma: Hybridhandskar är vanligtvis mjuka och bekväma att bära. De ger en bra passform och tillåter god fingerfärdighet, vilket underlättar precision och kontroll vid arbete med verktyg och objekt.
 4. Bred användning inom olika branscher: Hybridhandskar kan användas inom en mängd olika branscher, inklusive hälso- och sjukvård, laboratorier, livsmedelsindustri och industriella miljöer. Deras mångsidighet gör dem användbara i olika arbetsmiljöer och applikationer.
Nackdelar med hybridhandskar:
 1. Mindre punkterings- och rivhållfasthet: Hybridhandskar tenderar att ha lägre punkterings- och rivhållfasthet jämfört med nitrilhandskar. Detta kan göra dem mindre lämpliga för uppgifter som kräver extra skydd mot skarpa föremål eller skarpa kanter.
 2. Begränsad kemikaliebeständighet: Hybridhandskar kan vara mindre motståndskraftiga mot vissa kemikalier jämfört med nitrilhandskar. Vid hantering av specifika kemikalier bör kompatibilitet kontrolleras för att säkerställa tillräckligt skydd.
 3. Kostnad: Hybridhandskar kan vara något dyrare än vissa andra typer av engångshandskar på marknaden, som vinylhandskar. Kostnad kan vara en faktor att överväga vid stora volymer eller inom budgetbegränsningar.

Precis som med alla typer av handskar är det viktigt att välja hybridhandskar baserat på dina specifika behov och krav. Överväg faktorer som skyddsnivå, komfort, kostnad och användningsområden för att fatta ett informerat beslut.

Passar oss perfekt - ta mig till hybridhandskarna!

För att navigera till våra engångshandskar kan du även välja någon av nedanstående:

Vinylhandskar
Nitrilhandskar
Hybridhandskar
_________________________________________________________________________________________________________________
Du är naturligtvis varmt välkommen att kontakta vår säljavdelning helgfria vardagar mellan 09:00 - 15:00 vid minsta tveksamhet

Tel: 010-214 60 06