Laminering & inbindning

Skydda och förstärk värdefulla presentationssidor, referenslistor, produktblad, meddelanden, ritningar, foton etc. Tjockleken på lamineringsfickor anges i enheten micron, vilken förkortas mic. De vanligaste tjocklekarna är 75, 100, 125 respektive 250 mic. Lamineringsfickor på 75 mic är tunna, och fickor på 125 mic är tjocka. Valet av tjocklek är till stor del en smaksak. Då fickorna har två sidor anger man ibland tjockleken genom att skriva exempelvis 2x75 mic.