Formar & Take-away

Från januari 2022 är flera engångsartiklar i plast förbjudna. Plastskräp i naturen har blivit ett allt större problem. Djur och växter påverkas och även vi påverkas av skräpiga miljöer. 80 - 85% av det skräp som hittas på havsstränder runt EU:s medlemsländer är plast och hälften av plastskräpet på havsstränderna är just engångsartiklar. 

Det mesta av plasten består av fossil råvara och behöver ersättas med bättre alternativ. Ersättare till engångsartiklar i plast är Papper, kartong och Bagasse (en restprodukt från sockerrör) som är nedbrytbart och komposterbart.