Fika på jobbet

Kafferasten är magisk. Personalsamlingen utan agenda och krav på höjd avkastning. Däremot får kaffet inte vara dåligt, svagt eller för surt. Här ska finnas Cappuccino, Latte, Espresso och vanligt svart kaffe med eller utan mjölk. Med koppen i hand kan här allt diskuteras förutom jobbet. Trots frånvaroscheman, lönsamhet och ansvarskrävande bidrar fikarasten till tillväxt, kreativitet och lojalitet. Se hur vi kan utrusta fikapausen hos er.