Vård & Hemtjänst

För att underlätta dina inköp har vi tagit fram ett anpassat sortiment till dig som arbetrar inom vård & omsorg. Produkterna i vårt utvalda sortiment är direkt relaterade till ditt arbete så att du kan ge dina brukare en tryggare vardag.